24
اکتبر

اقا و خانم کاظمی

بنده کار طراحی و دیزاین پروژه خودم رو به  گروه هنر و معماری صمصامی سپرده بودم و ممنونم بابت صبر و تحملشون از بابت تغییرات اتود اولیه که در نهایت به ایده  طراحی نهایی باب سلیقه خودمون رسیدیم.