فرآیندها

مدیریت فرآیند

12
آگوست

ملاقات و موافقت

در مرحله نخست از روند طراحی ، نیاز به این است که کارفرمای محترم طی نشست های متعدد با گروه معماری و دکوراسیون داخلی صمصامی خواسته ها خود برا...

ادامه مطلب
12
آگوست

ایده و پذیرش آن

در مرحله ایده پردازی و پردازش تیم طراحان سعی در پاسخگویی به چالش های پروژه و خلق ایده مناسب با پروژه پیش رو را دارند. ما تلاش می کنیم...

ادامه مطلب
12
آگوست

طراحی و ایجاد

پس از دریافت اطلاعات مربوط به خواسته ها و علایق کارفرما ، توجه  به ایده‎پردازی در طراحی معماری است، زیرا در طراحی معماری نیاز به این است که هنر...

ادامه مطلب
12
آگوست

ساخت و اجرا

آخرین مرحله عملکرد گروه هنر و معماری صمصامی تهیه و ارائه نقشه های صحیح به همراه دیتیل های اجرایی مناسب به تیم اجرائی میباشد. تیم اجرائی گروه هنر و...

ادامه مطلب