حالت روز/شب

جستجو

اجرای دکوراسیون داخلی مجموعه چیلی چیز

اجرای دکوراسیون داخلی مجموعه چیلی چیز

اطلاعات کلی پروژه

پروژه اجرای دکوراسیون داخلی مجموعه چیلی چیز و اجرای تاسیسات آشپزخانه و فضاسازی محوطه با توجه به سلیقه مشتری در مشهد توسط گروه معماری و دکوراسیون داخلی صمصامی

تصاویری از روند اجرای کار