حالت روز/شب

جستجو

نصب و اجرای آسانسور هیدرولیکی

نصب و اجرای آسانسور هیدرولیکی

اطلاعات کلی پروژه

خلاصه روند کار نصب و اجرای آسانسور هیدرولیکی:

در پروژه نصب و اجرای آسانسور هیدرولیکی، کلیه امور شاسی کشی و دیوارچینی و اجرای تاسیسات آسانسور توسط متخصصین گروه معماری صمصامی انجام شده است.

توضیحات پروژه:

نصب آسانسور یک فرآیند تخصصی است که نیاز به اجرای یک سری از فعالیت‌های استاندارد و نظام‌مند دارد. این فرآیند شامل نصب تجهیزات نیرومحرکه، ریل‌ها، سیم بکسل‌ها و سایر اجزاء مرتبط می‌شود. همچنین، نصب کابین، درب‌های آسانسور، سیم‌کشی‌ها و تجهیزات چاه نیز جزء مراحل اساسی این فرآیند می‌باشند.

پس از اتمام مراحل نصب و راه‌اندازی، دستگاه آسانسور آماده بهره‌برداری می‌شود. از طرفی با شروع بهره‌برداری، لازم است سرویس و نگهداری دوره‌ای بر روی آسانسور آغاز و به صورت منظم ادامه یابد.

نصب آسانسور هیدرولیکی از دومرحله اصلی تهیه نقشه و اجرا صورت میگیرد که هرکدام به شرح زیر می باشند:

الف) مرحله تهیه نقشه برای نصب آسانسور عبارت است از:

 1. بررسی محل نصب:

ابتدا نقشه‌کشی با بررسی دقیق محل نصب انجام می‌شود، از جمله ابعاد شفت، فضای داخلی ساختمان و ایمنی محیط.

 1. تدوین نقشه‌های طراحی:

نقشه‌های طراحی شامل ابعاد دقیق شفت، مکان‌های نصب ستون‌ها، ریل‌ها، و مکان قرارگیری اجزاء آسانسور مثل موتور و سیستم هیدرولیکی را شامل می‌شود.

 1. تعیین نیازهای برق و اتصالات:

نقشه باید حاوی نیازهای برقی برای موتور، سیستم کنترل، و دیگر اجزاء باشد. اطلاعات مربوط به اتصالات الکتریکی و اینکه از کجا باید به برق وصل شوند، نیز در نقشه قرار می‌گیرد.

 1. تشریح اطلاعات فنی:

اطلاعات فنی اجزاء مانند ظرفیت آسانسور، سرعت حرکت، و ویژگی‌های فنی دیگر در نقشه مشخص می‌شود.

 1. نمادگذاری و توضیحات:

استفاده از نمادها و توضیحات برای نشان دادن اجزاء مختلف و اطلاعات اضافی مانند مسیر حرکت آسانسور و نقاط مهم.

 1. مطابقت با استانداردها:

اطمینان از مطابقت نقشه با استانداردها و مقررات مربوط به نصب آسانسور.

 1. بررسی و تصویب نقشه:

نقشه‌ها برای بررسی نهایی توسط مهندسین و متخصصان مربوط تصویب می‌شوند.

 1. ارائه نقشه به تولیدکننده:

نقشه‌های تصویب شده به تولیدکننده آسانسور ارسال می‌شوند تا بر اساس آنها آسانسور تولید شود.

 1. ارائه نقشه به مجوزدهنده:

ارائه نقشه به ادارات مربوطه جهت درخواست مجوزهای لازم برای نصب آسانسور. تهیه نقشه با دقت و کیفیت مطلوب می‌تواند مراحل نصب آسانسور را بسیاری تسهیل دهد و به عملکرد صحیح و ایمن آسانسور کمک کند.

 

ب) مرحله اجرا در نصب آسانسور شامل مراحل فیزیکی و عملی نصب تجهیزات می‌شود. در این مرحله، بر اساس نقشه‌های تهیه شده، اجزاء آسانسور به محل نصب منتقل شده و عملیات نصب و اتصال اجزاء انجام می‌شود. زیرا این فرآیند بسیار پیچیده و متخصصانه است، مراحل اجرا به شرح زیر می‌باشد:

 1. نصب ستون‌ها و ریل‌ها:

ستون‌های پشتیبانی به محل نصب منتقل شده و بر اساس نقشه‌های طراحی به دقت نصب می‌شوند. ریل‌ها بر روی ستون‌ها نصب می‌شوند که این عمل امکان حرکت عمودی کابین را فراهم می‌کند.

 1. نصب شاسی و کابین:

شاسی آسانسور که بخش اصلی وزن را تحمل می‌کند، به ستون‌ها و ریل‌ها متصل می‌شود. کابین به ریل‌ها نصب و به شاسی متصل می‌گردد.

 1. اتصال موتور و سیستم هیدرولیکی:

موتور آسانسور به شاسی نصب می‌شود و به سیستم هیدرولیکی متصل می‌گردد. سیستم هیدرولیکی شامل سیلندرها و رزرووارها نصب می‌شود.

 1. اتصال سیستم کنترل:

دستگاه کنترل آسانسور به اجزاء دیگر مثل موتور و سیستم هیدرولیکی متصل می‌شود. تنظیمات کنترل بر اساس نقشه‌های طراحی اعمال می‌شوند.

 1. آزمایش و تنظیم:

آزمایش‌های مکانیکی و الکتریکی بر روی تمام اجزاء آسانسور انجام می‌شود. تنظیمات نهایی برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن انجام می‌شوند.

 1. آموزش به مشتری:

مشتری به طور دقیق آموزش داده می‌شود که چگونه از آسانسور به صورت صحیح و ایمن استفاده کند.

 1. مراحل آزمون و اجازه‌نامه:

اجرای آزمون‌های نهایی بر اساس استانداردها و مقررات. اخذ اجازه‌نامه و مجوزهای لازم از مراجع مختلف.

 1. تحویل به مشتری:

پس از تضمین از اجرای صحیح و ایمن، آسانسور به مشتری تحویل داده می‌شود.

تصاویری از روند اجرای کار